sobota, 4 maja 2013

Niemieckie wieże obserwacyjne .Niemieckie oddziały pancerne gen. H.Guderiana zaatakowały Twierdzę Brzeską 14 września 1939 roku. Po trzech dniach bohaterskiej obrony Polacy przy dużych stratach własnych zmuszeni byli opuścić cytadelę i w nocy wycofali się na południe w kierunku Kodnia. Twierdzę zajęli Niemcy.
Na mocy paktu i tajnego porozumienia Ribbentrop-Mołotow zawartego 23 sierpnia 1939 w Moskwie, Niemcy przekazali twierdzę Rosjanom.
W dniu 22 września 1939 odbyła się w Brześciu wspólna parada wojskowa. Ze strony niemieckiej paradę przyjmował gen.H. Guderian, a z  rosyjskiej gen.S.Kriwoszein.  Podobno podczas uroczystego przyjęcia generał Armii Czerwonej wzniósł toast i powiedział w języku niemieckim -"Ja piję za wieczną wrogość między naszymi...ale szybko się poprawił -za wieczną przyjaźń miedzy naszymi narodami". Czy była to pomyłka językowa wynikająca z roztargnienia? A może zamierzona ironia? Panowie mogli i pożartować, znali doskonale język francuski, byli dowódcami jednostek pancernych i absolwentami tej samej uczelni -Niemiecka Szkoła Wojsk Pancernych "Kama" w Kazaniu 1926-33 w ZSRR.
 Współpraca polityczno-gospodarczo-militarna między Niemcami, a Związkiem Radzieckim trwała do 22 czerwca 1941r. Z "wieczną przyjaźnią" miedzy narodami było chyba gorzej, bardziej pozostała ona na papierze niż rozwijała się w rzeczywistości. W miarę zaostrzania się sytuacji polityczno-militarnej przybywało nowych antagonizmów i konfliktów. Obie strony zdawały sobie sprawę, iż wojna miedzy nimi jest nieunikniona i jest tylko kwestią czasu. Niedawni sojusznicy rozmyślnie przeciągali czas, wzmacniając swoje potencjały militarne i ekonomiczne do ostatecznej rozgrywki. Obaj przywódcy -Stalin i Hitler, walczący o dominację w tej części świata znali starą rzymską maksymę -Si vis pacem, para bellum-"Chcesz mieć pokój gotuj się do wojny".
 Fakty świadczą, że nie tylko ją znali ale w pełnym zakresie stosowali. W niecały rok po paradzie w Brześciu, bo już w czerwcu 1940 Hitler powiedział: "Wzrok kierujemy na Wschód", a w miesiąc później nakazał opracować plan inwazji na Związek Radziecki. Po sześciu miesiącach plan był gotowy i na wielką, niespotykaną dotychczas skalę przystąpiono do kolejnych etapów przygotowań. Nasze miasto i okolica znalazły się w niemieckiej strefie działania Grupy Armii "Środek".
Przy tak wielkiej batalii epizod o dwóch niemieckich wieżach obserwacyjnych jest małej wagi, ale wieże były postawione na terenie naszego miasta i okolicy-Bohukały i to zapewne może wiele osób zainteresować.
 Obserwacja w rozumieniu ogólnym ma wielowymiarowy szeroki zakres. Ludzie i zwierzęta obserwują siebie i otaczający świat od chwili narodzin. Może to być obserwacja pokojowa pozytywna, wzniosła. Ale obserwacja w sensie wojskowym to chyba najbardziej rozpowszechniona forma wywiadu. Wtedy przybiera charakter obserwacji uciążliwej, niebezpiecznej, wywiadowczo wojennej. Polega wówczas na ciągłym i nieprzerwanym śledzeniu, obserwowaniu, nadzorowaniu, kontrolowaniu i szpiegowaniu - ustalonego terenu, pozycji przeciwnika na nim, jego sile, poczynań, działań, przemieszczeń i ruchów  wojsk.
 Obserwacja może być powietrzna-dziś kosmiczna, morska i naziemna. Najbardziej doskonałym punktem z którego obserwowano okolicę był teren leżący wyżej, a więc wzniesienie, wzgórze, wysokie drzewa, wieże budowli sakralnych, przemysłowych-cegielni,wiatraków, "bocianie gniazdo" na statku oraz specjalnie budowane wieże obserwacyjne.
Niemcy pierwszą wieżę obserwacyjną wybudowali w Terespolu koło Rogatki -na wschodnich obrzeżach miasta. Miejsce było starannie z rozmysłem wybrane.  Znajdowało się przy nowo wytyczonej granicy niemiecko-radzieckiej na kanale fortecznym. Wieża była postawiona w odległości około 200- metrów od Umocnienia Terespolskiego Twierdzy Brzeskiej-dziś Wyspa Pograniczna i naprzeciw Cytadeli-jądra twierdzy. Była to wieża z grubych drewnianych belek, niezbyt wysoka, zamocowana do betonowych postumentów metalowymi kotwami. Miała formę stożka. Na samej górze była kabina obserwatora z czterema lukami okiennymi, ale bez balustradki tak charakterystycznej  dla wież rosyjskich. Obie strony prowadziły obserwacje swych przygranicznych terytoriów. Ten  teren miał duże znaczenie strategiczne  ze względu na centralny kierunek natarcia i mosty na Bugu. Przygotowania Niemiec do agresji na Związek Radziecki  wymogły  potrzebę budowy nowej  wieży. Z końcem maja 1941roku ukończono jej budowę. Była ona bardziej solidna, funkcjonalna, a przede wszystkim o wiele wyższa. Miała wówczas około 18-20 metrów i dzięki temu obserwatorzy niemieccy dokładnie obserwowali całą okolicę, a przede wszystkim Twierdzę Brzeską, mosty na Bugu oraz drogi wylotowe.
 W dniu 9.06.1941 z Białej Podlaskiej przybył do Terespola gen.H.Halder -szef sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych. Tutaj z wieży obserwacyjnej dokonał kontroli terenu pod kątem przyszłych działań wojennych. Podczas tej wizyty podjęto zapewne decyzję o przygotowaniu Prochowni w Terespolu pod dywizyjny punkt dowódczy. Zdobycie Twierdzy i mostów na Bugu i Muchawcu powierzono 45 Dywizji Piechoty Wermachtu.
H.Guderian tym razem twierdzy nie zdobywał. Jako dowódca 2 czołgowej grupy pancernej miał zadanie z nagła przełamać linię obrony granicznej i dalej szybkiego parcia w kierunku na Kobryń , Mińsk i Smoleńsk. W swojej książce"Wspomnienia żołnierza"- H. Guderian dzień 22.06 1941 r opisał tak -"Obserwowałem Brześć z punktu obserwacyjnego na południe od Bohukał (po zachodniej stronie Bugu). Ja na punkt przybyłem o godz.3.10 kiedy jeszcze było ciemno. O godz.3.15 nastąpiło nasze artyleryjskie przygotowanie".
Dziś-11.maja 2013r członkowie Koła dotarli do miejsca gdzie stała niemiecka wieża obserwacyjna o której wspomina gen.H.Guderian.Obecnie właścicielem działki na której stała wieża jest pan Kazimierz Pawluczuk prowadzący gospodarstwo agroturystyczne w Bohukałach. Zasugerowaliśmy,że miejsce na którym stała wieża i są po niej materialne pozostałości można uporządkować i bardziej wyeksponować.Ponieważ jest tu najwyższy punkt  całego terenu-ponad 160m n.p.m ,można obok tego historycznego miejsca postawić współczesną wieżę widokową a zapewne znajdą się turyści którzy będą mogli i chcieli oglądać stąd panoramę całej okolicy.Gospodarz- opinię naszą ,wstępnie zaaprobował. Foto z naszego pobytu w Bohukałach na końcu posta.
 Spotykając się na paradzie wojskowej w Brześciu generał Guderian i Kriwoszein zaprosili się wzajemnie do odwiedzenia stolic swych krajów-Berlina i Moskwy.
 Kriwoszein Berlin odwiedził w charakterze szturmującego zdobywcy. Guderian Moskwy odwiedzić nie zdołał.

Współczesny plan miasta Terespola.Po prawej stronie -stożkiem, zaznaczone przybliżone miejsce usytuowania niemieckich wież obserwacyjnych.

To miejsce zimą. To samo miejsce-maj 2013r.

Ten most i niemieckie wieże obserwacyjne z tamtego okresu można zobaczyć tutaj-http://fortification.ru/forum/index.php?topic=387.1970

W wodzie przęsło zerwanego mostu.Widok od strony wschodniej w kierunku ulicy Wspólnej w Terespolu. Foto; 17.12.2014r.
Stare rozlewisko Bugu tzw.Rogatka.Maj 2013r.

Z Rogatki widać  szczyt pomnika który znajduje się na terenie cytadeli obecnego Muzeum Twierdzy Brzeskiej.( po środku nad wierzchołkami drzew) foto-maj 2013r

Ten  pomnik na terenie cytadeli.Model wieży-wykonał Andrzej Lipowiecki.

Pan Zbigniew Biegajło-"Na wyższych drzewach robili punkty obserwacyjne a nad Rogatką wybudowali wysoką wieżę z której doskonale widać było Brześć,twierdzę i całą okolicę.Nie ulegało więc wątpliwości ,że Niemcy szykują się do inwazji na Rosję Sowiecką.Większość mieszkańców Terespola przeniosła się do okolicznych wsi a opuszczone domy zajmowało wojsko". Na zdjęciu drzewo-stary jesion na ulicy J.Słowackiego w Terespolu.Na nim był niemiecki punkt obserwacyjny.

Pan Biegajło w swoich wspomnieniach-"Wielką atrakcję stanowił dla nas punkt obserwacyjny pozostawiony przez wojsko na starym wysokim jesionie i podczas wakacji spędzaliśmy na nim sporo czasu.Drzewo to rośnie dotychczas na naszej ulicy i jest pomnikiem przyrody"
 To  drzewo-maj 2013r
Agresja na Związek Radziecki.Foto z Muzeum Twierdzy Brzeskiej-Twierdza Bohater.
Budowa wieży rosyjskiej.Foto z Muzeum Twierdzy Brzeskiej.

 Pozostałości niemieckiej wieży obserwacyjnej w Bohukałach.-stan współczesnyZe wstępnych oględzin wynika.Widocznych jest osiem fundamentów betonowych o wymiarach 160cm na 160cm.W każdym wbetonowane były dwa fragmenty ceowników z otworami.Układ fundamentów tworzy kwadrat o bokach ok.12m.

 Najwyższa wieża drewniana na świecie ok.110 m.Wieża antenowa w Gliwicach- zbudowana przez Niemców- w 1935 r.(stan obecny)

Tekst i foto z Bohukał;K. Niczyporuk

 Pozostałe foto;M.Niczyporuk
Korzystałem z;
Zbigniew Biegajło-Moje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej.
http://morgenstern.org.ua/forum/viewtopic.php?f=41&t=333

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz