piątek, 7 czerwca 2013

Pierwsze półrocze.

W tym półroczu członkowie Koła wykonali wiele prac porządkowych w terespolskiej Prochowni. Podjęliśmy też szereg działań organizacyjnych.  Zakres dwóch prac wymaga podkreślenia i dodatkowego odnotowania. Przed Prochownią ułożyliśmy ponad 70 metrów kw. bruku.Dotychczasowy ubytek bruku w środkowej części placu przed frontem obiektu był wyraźnie zauważany i niekorzystnie odbierany przez oglądających. Po wykonaniu tej pracy wybrukowany plac stanowi zwartą, zadbaną całość. Kamienie i piasek do układania bruku przekazał  Burmistrz Miasta Terespol. Na podstawie oryginalnych materiałów oraz przy wykorzystaniu własnej pomysłowości zrobiliśmy kopię drzwi pancernych. Finansowego wsparcia udzieliło Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej w Terespolu. Zamontowaliśmy troje drzwi prowadzących z wejścia głównego do korytarzy bocznych oraz dwoje drzwi prowadzących bezpośrednio do sali laboratorium amunicyjnego. Sądzimy, że wykonanie, a następnie montaż drzwi przywróci- w określonym stopniu autentyczność wnętrz obiektu. Uatrakcyjni oglądalność. Drzwi spełnią też swoją rolę przy osuszaniu wnętrza budowli .Obie te prace to małe kroki przybliżające obiekt do historycznego wyglądu.  
    Ponadto przygotowaliśmy trzy wystawy tematyczne- otwarcie których, nastąpiło w dniu rocznicy Święta Konstytucji  3 Maja. Temat pierwszej ekspozycji to: "Twierdza Brzeska  1921-39." Wystawa składała się z ponad 50 zdjęć- dużego formatu, wypożyczona została z Muzeum Twierdzy Brzeskiej w Brześciu na Białorusi. Wystawa obrazowała okres pobytu garnizonu polskiego w Twierdzy Brzeskiej.Była u nas prezentowana dość krótko. Spowodowane to było obawą o stan zachowania zdjęć w obiekcie o znacznej wilgotności. Cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Obejrzało ją około tysiąca osób. Za jej udostępnienie serdecznie dziękujemy Dyrekcji Muzeum w Brześciu, a szczególnie koledze Aleksandrowi Korkotadze.
    Następne dwie wystawy to ekspozycje dodatkowe, skierowane do wszystkich ,ale w znacznej części do młodszego pokolenia. Celem tych wystaw jest zachęcenie ludzi młodych do odwiedzenia obiektu. Temat tych wystaw to:"Pieniądze świata" i "Karty telefoniczne".
       Na nasz apel-prośbę wyrażoną w poście: "Czy pamiętasz Terespol?",odpowiedziało już kilka osób. Są to bardzo cenne wspomnienia dotyczące Terespola,  jego mieszkańców i czasów w jakich żyli.
Pan Stanisław Chodynicki urodzony w Terespolu, emerytowany profesor medycyny, obecnie mieszkający w Białymstoku przesłał nam swoją książkę pt."Druga wojna światowa w mieście na granicy". Pan Zbigniew Biegajło, emerytowany mieszkaniec Terespola, przekazał  swój rękopis-"Moje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej". Od pani Elżbiety Zalewskiej z domu Michalak- za pośrednictwem rodziny, otrzymaliśmy z Toronto wspomnienia związane z Terespolem, nauką w miejscowym liceum,  kolegami z tamtych lat oraz o swoim pięćdziesięcioletnim pobycie w Kanadzie .
Za nadesłane wspomnienia wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy!

W tym czasie wiele osób,życzliwie oceniających naszą pracę, wspomogło nas, darując na rzecz Prochowni różne przedmioty: małe,większe, a nawet bardzo duże. W Prochowni po oczyszczeniu i zakonserwowaniu stają się one eksponatami, które mogą oglądać wszyscy. Również darczyńcom serdecznie dziękujemy.
W okresie tym przyjęliśmy i oprowadziliśmy po obiekcie kilkanaście zorganizowanych grup turystów z kraju, gości z Łucka na Ukrainie, członków Klubu Rowerowego z Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego i Brześcia, uczestników XVII Międzynarodowego  Pleneru Fotograficznego oraz wiele osób indywidualnych.
Na stronach internetowych zamieściliśmy kilkanaście postów związanych z historią Prochowni, Terespola i okolicy.
Adres strony:   http://prochowniaterespol1.blogspot.com
Serdecznie zapraszamy na nasze strony internetowe i do Prochowni!


Plac przed Prochownią -wiosna 2011r
Odsłonięty ubytek bruku.




 Kamienie  do układania bruku.






Układanie bruku maj-czerwiec 2013r.

 Bruk ułożony.










Kopia drzwi.




Wystawa z Muzeum Twierdzy Brzeskiej-Brześć na Białorusi.Wybrane fotokopie dwóch zdjęć.


Fragment wystawy"Pieniądze świata".

Wybrane karty telefoniczne.
Wspomnienia z Terespola.Stanisław Chodynicki -"Druga wojna światowa w mieście na granicy."

Dary na rzecz Prochowni-mniejsze,
i bardzo duże.Wszystkie wartościowe.

Ten sam dar-eksponat zabezpieczony przed korozją.





Turyści odwiedzający Prochownię.

Tekst i foto;K.Niczyporuk










Brak komentarzy:

Prześlij komentarz