poniedziałek, 15 lipca 2013

Kolejny etap.

Problemem, który nurtuje nas od początku jest nadmierne zawilgocenie wnętrz Prochowni. W okresie ponad dwóch lat- gdy Koło sprawuje opiekę nad obiektem, podjęliśmy szereg działań, aby stan ten zmienić.
Jednym ze źródeł przenikania wody do środka są rozszczelnienia powstałe na górze obiektu. Wnioskowaliśmy do właściciela i konserwatora o uszczelnienie korony Prochowni.
Prośby nasze spotkały się z pozytywnym odzewem.  W roku ubiegłym naprawiono rozszczelnienia czterech poprzecznych szczelin dylatacyjnych . Dziś rozpoczął się drugi etap prac. Obecnie na koronie będą hermetyzowane dwie szczeliny biegnące wzdłuż obiektu. Zakres i sposób prac prowadzony jest w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Projekt zakresu prac wykonał społecznie inż.Ryszard Suchora.
Prace prowadzi specjalistyczna firma.Inwestorem jest Burmistrz Miasta Terespol przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.
Tekst i foto;K.Niczyporuk 

Fragmenty rozszczelnień odsłonięte w 2012r.

Północne wejście do Prochowni-lipiec 2013r.

Wschodnia podłużna krawędź korony Prochowni.Lipiec 2013r.

Zachodnia strona obiektu.Lipiec2013r.
W trakcie wykonanych prac  odsłonięto rozszczelnienia na wschodniej stronie korony Prochowni.
Post będzie wzbogacany o następne foto.


Rozszczelnienia na koronie obiektu po stronie zachodniej.Hermetyzowanie szczelin.


Zgrzewanie izolacji papowej .
Warstwa wylewki betonowej przykrywająca wcześniejszą izolację-strona wschodnia obiektu.

Izolacja papowa przykryta matą drenażową- służącą do poziomego odwodnienia powierzchni -strona zachodnia obiektu.Roboty na koronie zakończono 31.07.2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz