środa, 27 listopada 2013

Dorobek i wyzwania.

    Mija trzeci rok działalności KOŁA  Historii i Fortyfikacji w Terespolu. Nadrzędnym celem Koła jest społeczna opieka nad terespolską Prochownią. Gdy sięgniemy pamięcią w przeszłość i uważnie spojrzymy na obiekt dziś to zauważymy zmiany jakie nastąpiły w tym czasie. Jest to wspólny dorobek dzięki któremu starą budowlę militarną udało się  przekształcić w obiekt kulturalny który na trwałe wpisuje się w historię i życie kulturalne miasta.  
                                                   

1992- Rok wpisania PROCHOWNI na listę zabytków.

 
  KOŁO HISTORII I FORTYFIKACJI W TERESPOLU- 2011 ROK

Dzięki pomocy i wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Terespol oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie- kierownika Delegatury Zamiejscowej w Białej Podlaskiej dokonano w roku ubiegłym i bieżącym remontu korony Prochowni.
Pozostałe prace społecznie wykonali członkowie Koła Historii i Fortyfikacji.

Dawniej...
i obecnie...

Dawniej...


i obecnie...
Dawniej...

i obecnie...


 Dawniej...

i obecnie...

 na 11.11.2013-Świeto Niepodległości.

Wcześniej...

i dziś...W przeszłości...

i teraz...
Ulica Topolowa prowadząca do obiektu-wczoraj...

i dziś.

Przed nami nowe wyzwania. Priorytetem jest wykonanie i postawienie na koronie Prochowni trzech  kominowych wyciągów wentylacyjnych. Usprawnią one wentylację i osuszanie.


Mało sprawne u nas.
Nowe funkcjonalne w Prochowni w Kobylanach.

Starsze zdjęcia: A.Dymel.
Opracowanie i pozostałe foto: K.Niczyporuk