wtorek, 15 kwietnia 2014

Goście z Białorusi i Niemiec.

W ubiegłym tygodniu odwiedzili Prochownię eksperci fortyfikacji; Aleksander i Aleksiej z Brześcia oraz Uwe i Andre z Berlina. Celem wizyty było zapoznanie się i nawiązanie kontaktów z naszym Kołem. Gości interesowała historia obiektu, jego stan obecny i zakres prac w nim poczynionych. Zwiedzili wystawę papieską. Zainteresowani byli biografią papieża, pozytywnie zaskoczeni ilością zgromadzonych przedmiotów i cennych eksponatów, profesjonalnym sposobem ich prezentacji. Byli  pod wrażeniem tej wystawy. Następnie przeszli do kolejnych sal w których obejrzeli dalsze ekspozycje tematyczne. Tu także wyrazili swój podziw i uznanie za rzetelną pracę. Obiecali, że jeszcze w tym roku odwiedzą  nas z większą grupą niemieckich pasjonatów fortyfikacji. Następnie pokazaliśmy inne ciekawe miejsca i obiekty naszego miasta. Niemieccy goście swoją opinię - o obiekcie i jego opiekunach,  przedstawili w Księdze Gości. Po południu  razem odjechali  do Brześcia.
Terespol ul.Forteczna- w przybliżeniu, miejsce w którym stał niemiecki moździerz Karl w czerwcu 1941 roku.


Przed wejściem głównym do Prochowni.


W sali-Wystawa Papieska.

"Od roku 2007 przejeżdżam koleją przez Terespol (…) Dziś poznałem bardzo miłych polskich kolegów. Specjaliści w swoim fachu. (…) pytam się, dlaczego nie poznałem ich wcześniej ? Cieszę się na następną wizytę. Andre Vogel, Terespol, 11.4.2014"

Dodatek.
26.04.2015r.Goście którzy chcą do nas wracać.Dziś odwiedzili nas ponownie goście z Niemiec- Andre,Uve i Klaus.Wręczyli eksponaty militarne na rzecz Prochowni i podarowali książkę o tematyce wojennej której są autorami.Dziękujemy serdecznie.

 Opracował: K.Niczyporuk

piątek, 11 kwietnia 2014

Mini wystawa o Rosji.

"Rosja, któż o niej czegoś nie wie, kto jakichkolwiek szczegółów o niej nie zna;
ale któż jest taki, który ją pojmuje, nawet z widzów naocznych, nawet z własnych jej dzieci!"

Henryk M.Kamieński (1813-1866) cyt. z " Rosja i Europa. Polska",
 opublikowana w Paryżu 1857r.

      Ta myśl  i wzniosłe dążenia skłoniły nas do zorganizowania amatorskiej mini wystawy pt. "Ruś-Rosja". Zamysł przygotowania wystawy zrodził się w roku ubiegłym .Poszukiwaliśmy materiałów i eksponatów.Obecne wydarzenia polityczne skomplikowały sytuację ale nie na tyle abyśmy odstąpili od jej otwarcia.Oznajmiamy, że wystawa nie jest deklaracją polityczną i nie zawiera podtekstów politycznych. Jest ona  prezentowana w jednej z odnowionych sal starej carskiej Prochowni i ma na celu popularyzację wiedzy o historii i kulturze Rosji. Adresowana jest do szerokich kręgów odbiorców otwartych, bez uprzedzeń, zainteresowanych tym krajem.
W przeszłości wielu podejmowało wysiłki by zrozumieć Rosję, wiele osób i wyspecjalizowanych ośrodków - w dobrej wierze i nie tylko, próbuje czynić to współcześnie.
Rosyjski poeta, dyplomata i myśliciel F.I.Tiutczew (1803-1873) w 1868 roku opublikował znany i cytowany do dziś wiersz- "Rosji rozumem się nie pojmie".
W sto pięćdziesiąt lat później niosąc brzemię pokoleń naznaczonych tragizmem historycznych wydarzeń, my obecni dalej szukamy odpowiedzi na pytanie: Jak się zrozumieć by dobrze było nam być i w szacunku obok siebie żyć?. Dziś słowo Rosja wzbudza różne- często negatywne emocje.  Relacje pomiędzy Polakami, a  Rosjanami  i odwrotnie- według badań opinii publicznej, nacechowane są niechęcią, obojętnością, a w wielu przypadkach nawet wrogością.*
Ta mini wystawa ma być małą cegiełką w budowie dialogu, wzajemnego poszanowania i lepszego zrozumienia miedzy sąsiadami. Żywimy nadzieję, że wystawa ta może w niewielkim zakresie- ale jednak, przyczyni się do wzrostu wzajemnej życzliwości i szacunku. Zachowując w  pamięci wymowne fakty własnych dziejów, spróbujmy pozbyć się balastu przeszłości, wznieśmy się wyżej do góry-ponad urazy, spróbujmy ufniej spojrzeć na siebie-jak wiele nas łączy?, jak szerokie perspektywy przed nami? O potrzebie dialogu my sami- członkowie Koła, nie tylko mówimy, ale na miarę swych skromnych możliwości- coś czynimy.
Chociaż obecny horyzont polityczny chmurzy się -to mimo wszystko sądzę, że nie zdoła on przesłonić wizji pogodnej przyszłości.


Badanie- stosunek Polaków do innych narodów. 
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113687     

 Prochownia w Terespolu-marzec 2014r.


Główne- północne, wejście do Prochowni.


Korytarz główny.


Drzwi do sali wystawowej. Nad drzwiami-mała matrioszka i miniatura samowaru.


Sala wystawowa- widok ogólny.


Fragment strony południowej.


 Część strony północnej.


Słowiańska gościnność jest znana na całym świecie. Rosjanie to naród słowiański o bardzo bogatej gościnności. W kulturze starosłowiańskiej- "gościnność była świętym obowiązkiem gospodarza". Znane było powiedzenie- gość w progu radość w domu czy polskie przysłowie "Gość w domu Bóg w domu". Stary zwyczaj słowiański to witanie gości chlebem i solą. Dawniej były to produkty bardzo drogie w sensie materialnym i oznaką gościnności w sensie duchowym. My witamy gości na wystawie  wyszywanką z hasłem- "Zapraszamy na herbatę". Herbata - po rosyjsku czaj, to symbol dawnej i obecnej Rosji. Zaproszenie na herbatę- to wielowiekowa wyśmienita tradycja rosyjska. To doskonały sposób nawiązania znajomości, to wyraz szacunku i uznania dla gościa. Znany i ceniony jest rosyjski wkład do kultury herbacianej. Ten sposób jej przyrządzania i podawania w języku angielskim określa się -russian tea.

Do herbaty możemy podać rosyjskie bombonierki,czekoladę czy cukierki-tutaj opakowania po nich.


Długie rozmowy Rosjan i Polaków często wymagają czegoś mocniejszego.

Kolebką narodzin państwowości rosyjskiej jest miasto- gród NOWOGRÓD WIELKI, który w 862 został stolicą RUSI NOWOGRODZKIEJ. Jest to data początku historii Rusi. W dwadzieścia lat później  zdobyty był Kijów- stary gród założony w V wieku, i on stał się  centrum RUSI KIJOWSKIEJ.


Pierwsza wzmianka o NOWOGRODZIE pochodzi z 859 roku. Władca normański RURYK był założycielem dynastii -Rurykowiczów która władała Rusią do 1598 roku. Lata 1598-1613 to czas Wielkiej Smuty. To okres kryzysu Cesarstwa Rosyjskiego, w którym pojawili się uzurpatorzy do tronu oraz wystąpiła interwencja polska i szwedzka. Okres 1613-1917 to panowanie dynastii Romanowów. W latach 1917-1991 Rosja była Związkiem Radzieckim. Od 1991 funkcjonuje Federacja Rosyjska.


 W pierwszych wiekach sąsiedztwa Rusi Kijowskiej z Polską Piastów stosunki między krajami były bliskie, rozległe i ożywione. Wzajemne sojusze, traktaty, układy i inne interesy dynastii panujących często wzmacniano obustronnymi związkami małżeńskimi. Bardzo ciepło o trzech słowiańskich braciach  opowiada polska legenda- "O Lechu,Czechu i Rusie". Braci którzy mówili jednym starosłowiańskim językiem cechowała mądrość, zgoda,zaradność kierowania swym ludem, wzajemna pomoc i życzliwość. Legenda ta po raz pierwszy zamieszczona była w - Kronice Wielkopolskiej - pochodzącej z XIII wieku.
Oczywiście nie brakowało też mniejszych napięć, interwencji, popierania tego lub innego krewnego do utraconego tronu. Konfliktem ale o charakterze lokalnym, granicznym były Grody Czerwieńskie.
Po klęsce wojsk ruskich nad rzeką Kałką-1223r.- kraj zagarnęli Mongołowie. Koniec jarzma mongolskiego nastąpił w 1480 r. Tak więc niewola  trwała ponad dwieście pięćdziesiąt lat. Polska utraciła- ostatecznie, swą suwerenność w 1795. Zaborcami byli: Austria,Prusy i Rosja. Sześć pokoleń Polaków cierpiało i walczyło by  w 1918 r. ponownie odzyskać niepodległość.


 Najpoważniejszym ośrodkiem-centrum, politycznym, gospodarczym i kulturalnym jest stolica Federacji Rosyjskiej- MOSKWA. Pierwszą osadę w 1147r. wzniósł książę -Jerzy Dołgorukij. W XIII wieku Moskwa stała się stolicą niezależnego księstwa, tu ustanowiono tron wielkoksiążęcy i stąd rozpoczął się proces jednoczenia ziem ruskich. Moskwa została stolicą zjednoczonego państwa rosyjskiego. W latach 1712-1917 stolicą był Petersburg.Rosja to kraj terytorialnie olbrzymi. W czasach Związku Radzieckiego to ponad 22 milionów km.kwadratowych-ok.jednej szóstej powierzchni globu. Dziś ponad 17 mln.km.kw. Na wystawie jest kilka atlasów i dużych map ściennych z którymi odwiedzający mogą się zapoznać. Turyści z Polski coraz chętniej i liczniej w wycieczkach zorganizowanych,  ale też indywidualnie odwiedzają Rosję.Na wystawie można zobaczyć miniaturę pocztówkową panoramy- Bitwy pod Borodino-1812. Wojskami francuskimi dowodził sam Napoleon Bonaparte, a rosyjskimi Michał Kutuzow.

Wybitni  twórcy rosyjskiej kultury- pisarze, poeci, muzycy, artyści, uczeni, odkrywcy i politycy. Niektórzy z nich mają polskie korzenie np. M.Glinka, M.Cwietajewa, D.Szostakowicz, I.Strawiński, M.Rostropowicz, W.Niżyński, F.Dzierżyński,K.Rokossowski A.Sobczak i wielu innych. Wiele ciepła rodzinnego do relacji polsko-rosyjskich wniosły kobiety. Znane są małżeństwa i związki: M.Czetwertyńskiej, J.Grudzińskiej, M.Krzesińskiej, M.Bunin,K.Gruszka.


 Rosjanie kochają za styl, role i śpiew -Annę German, Barbarę Brylską, Edytę Piecha. Polacy starszego pokolenia pamiętają i cenią utwory i wykonanie: A.Pugaczowej , B.Okudżawy ,W.Wysockiego.
Młodszym proponujemy spotkanie z bajkami i nie tylko.

Pierwszy człowiek w przestworzach,kosmonauta radziecki-J.Gagarin.
Wspólny lot kosmiczny. Jedyny polski kosmonauta M.Hermaszewski
Ludzkość marzyła i spełniło się.
Godnie i ciekawie zaprezentować wielki kraj w krótkim poście nie jest łatwo.Czy post i wystawa wzbudzi zainteresowanie? Czas to pokaże.W języku ros.jest powiedzenie-"Поживем -увидим". Pożyjemy -zobaczymy.
Zapraszamy.


Opracował: K.Niczyporuk