wtorek, 28 kwietnia 2015

Zaszczytne wyróżnienie.

Dziś- w Trybunale Koronnym przy Rynku na Starym Mieście w Lublinie, pasjonaci fortyfikacji i historii Terespola i okolicy otrzymali wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Srebrną odznakę "ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI"otrzymali:
-Jerzy  CZERNIAK
-Wiesław  JUREK
- Andrzej  LIPOWIECKI
-Kazimierz  MICHALAK
-Karol  NICZYPORUK
-Krzysztof  TARASIUK

Dziękujemy, Panu Janowi MARAŚKIEWICZOWI- Kierownikowi Delegatury w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, który przedstawił nas do wyróżnienia.Na jednym z pierwszych wspólnych spotkań- kilka lat wcześniej, odkrył w nas zapał do pracy społecznej, zaufał nam, odpowiednio ukierunkował i zmotywował. Nasze marzenia- zamiary zostały przekute na czyny. Efektem tego- jest odremontowany obiekt zabytkowy: PROCHOWNIA W TERESPOLU.

Dziękujemy, Panu Jackowi DANIELUKOWI- Burmistrzowi Miasta Terespol, który podał nam pomocną dłoń jako gospodarz obiektu w wyniku czego odremontowano- PROCHOWNIĘ W TERESPOLU, która jako dobro kultury służy mieszkańcom, a dla gości stanowi ciekawą atrakcję turystyczną.

Dziękujemy koledze Krzysztofowi BADALSKIEMU-Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej w Terespolu dzięki któremu przez ostatnie cztery lata otrzymywaliśmy środki finansowe na bieżące utrzymanie obiektu.

Dziękujemy koleżankom i kolegom, których pomoc i praca złożyła się na ten sukces.
 Dziękujemy instytucjom, sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim ludziom, którzy wnieśli swój wkład środków i pracy w to dzieło.


Tekst i foto;K.Niczyporuk