czwartek, 13 listopada 2014

Stary filar przy nowym moście.

W latach 1865-67 wybudowano kolej Warszawsko-Terespolską.
Rozpoczynała się od Warszawy Pragi i dochodziła do Terespola, a właściwie do Łobaczewa, gdyż dworzec terespolski postawiony został na gruntach tej wsi. Inicjatorem i głównym udziałowcem towarzystwa akcyjnego, które zrealizowało to przedsięwzięcie był warszawski bankier i przemysłowiec Ludwik Kronenberg. Kolej ta była inwestycja prywatną .W latach 1868-1870 rząd rosyjski sfinansował państwową budowę odcinaka kolei Brześć-Terespol, długości ok.6 km. W ramach tej inwestycji po obu stronach rzeki wykonano wysoki nasyp ziemny , a następnie poprowadzono po nim linię kolejową. Postawiono most kolejowy na Bugu. Autorem projektu budowy mostu był inż.Tadeusz Chrzanowski - dyrektor techniczny budowy kolei Warszawsko- Terespolskiej. Był to most żelazny kratowy o długości ponad 200 metrów (136 sążni). Zbudowany był z trzech przepustów-środkowego nurtowego i po jednym przepuście brzegowym z zachodniej i wschodniej strony rzeki. Z mostu tego korzystano do 1915 roku. Wówczas to wycofujące się na wschód wojska rosyjskie most częściowo wysadziły. Odbudowały go wojska niemieckie, które były na tym terenie do 9.02.1919 roku.
          W latach 30-tych w okresie Polski miedzy wojennej Polacy zbudowali nowy stalowy kratowy most kolejowy.  W okresie okupacji niemieckiej na potrzeby wojenne został przy nim postawiony most kolejowy na palach drewnianych.  Oba mosty zostały wysadzone w lipcu 1944 roku przez wycofujące się na zachód wojska niemieckie .http://fortyimy.blogspot.com/2016/08/wysadzone-mosty-na-bugu.html Tymczasowy most kolejowy w tym miejscu  zbudowały oddziały radzieckie.
         Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku wybudowano tu stały stalowy most kolejowy -liczący około 300 metrów długości. Most ten po kilku bieżących konserwacjach dotrwał do naszych dni. Strona białoruska swoja część mostu już przebudowała. Obecna przebudowa mostu po polskiej stronie granicy jest tak gruntowna, że możemy nieomal mówić o wybudowaniu nowego mostu. Ze starej struktury mostu pozostawiono jedynie dotychczasowe filary, które dodatkowo wzmocniono poprzez wykonanie szerokich ław betonowych obudowanych profilami stalowymi. Zmontowano całkowicie nowe przęsła: dojazdowe, brzegowe i nurtowe, które zostały z przyczółka  mostowego  nasunięte na filary. Nowy most ma być oddany do użytku w dniu 14.12.2014 roku.

 Prawdopodobnie stary filar- pozostałość z mostu kolejowego wybudowanego w latach 1868-70. Autorem projektu był inż.T.Chrzanowski.

Ten sam filar przy niskim stanie wód Bugu. Na uwagę zasługuje sam filar zachowany w takim stanie do naszych dni. Ciekawostką techniczną są płyty żelazne, ale chyba bardziej żeliwne, którymi go obłożono.

Te płyty w zbliżeniu.

Były one wewnętrznie skręcane-tu widoczne śruby z nakrętkami. Płyty przybierały wówczas kształt jakby studni, która wypełniana była dużymi kamieniami i zalewana betonem.


Powłoka żeliwna była montowana w górnej części  filaru. Tu powłoka ta zachowała się w dobrym stanie od strony południowej- napływającego nurtu rzeki. W latach 1873-75 czyli cztery lata po wybudowaniu mostu kolejowego na Bugu, pod kierunkiem inż.T.Chrzanowskiego został wybudowany most kolejowy na Wiśle przy Cytadeli- w Warszawie. Wykonawcą  prac była firma Lilpop, Rau i Lowenstein. Czy most na Bugu wykonała też ta firma?

 Strona tytułowa rosyjskiej dokumentacji technicznej budowy mostu kolejowego na Bugu na (1098 km-odległości liczone od Moskwy) trasie Brześć-Łuków. Dokumenty techniczne. Rok 1952. Ten most od strony białoruskiej- http://vk.com/photo-3776708_272181397

 Rok 2012-kolejowy most na Bugu. Pociąg towarowy nadjeżdżający z Brześcia do Terespola.


 Most kolejowy na Bugu. Rok 2012-przęsło brzegowe (po prawej stronie) i wyższe przęsło nurtowe- po polskiej stronie granicy.

Korodujące elementy mostu.


Filar od  którego rozpoczyna się polska część-strona mostu.

Filar na którym połączono obie nowe części  mostu.
Jeden z  filarów przed wzmocnieniem.Filar i podłoże po wzmocnieniu.

Prace przy budowie nowego mostu.


Zmontowane nowe przęsła przed przesunięciem na  wzmocnione filary.

Przęsła na filarach.

Widok mostu od strony południowej.

Dalsze prace przy moście.

Most oddany do użytku.Foto-17.12.2014r

Na tym filmie, zrobionym z okna jadącego pociągu do Brześcia widać ten filar- 2 minuta,16 sek.-to po polskiej stronie granicy, drugi filar, po stronie granicy białoruskiej -2minuta,25 sekunda.