środa, 27 listopada 2013

Dorobek i wyzwania.

    Mija trzeci rok działalności KOŁA  Historii i Fortyfikacji w Terespolu. Nadrzędnym celem Koła jest społeczna opieka nad terespolską Prochownią. Gdy sięgniemy pamięcią w przeszłość i uważnie spojrzymy na obiekt dziś to zauważymy zmiany jakie nastąpiły w tym czasie. Jest to wspólny dorobek dzięki któremu starą budowlę militarną udało się  przekształcić w obiekt kulturalny który na trwałe wpisuje się w historię i życie kulturalne miasta.  
                                                   

1992- Rok wpisania PROCHOWNI na listę zabytków.

 
  KOŁO HISTORII I FORTYFIKACJI W TERESPOLU- 2011 ROK

Dzięki pomocy i wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Terespol oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie- kierownika Delegatury Zamiejscowej w Białej Podlaskiej dokonano w roku ubiegłym i bieżącym remontu korony Prochowni.
Pozostałe prace społecznie wykonali członkowie Koła Historii i Fortyfikacji.

Dawniej...
i obecnie...

Dawniej...


i obecnie...
Dawniej...

i obecnie...


 Dawniej...

i obecnie...

 na 11.11.2013-Świeto Niepodległości.

Wcześniej...

i dziś...W przeszłości...

i teraz...
Ulica Topolowa prowadząca do obiektu-wczoraj...

i dziś.

Przed nami nowe wyzwania. Priorytetem jest wykonanie i postawienie na koronie Prochowni trzech  kominowych wyciągów wentylacyjnych. Usprawnią one wentylację i osuszanie.


Mało sprawne u nas.
Nowe funkcjonalne w Prochowni w Kobylanach.

Starsze zdjęcia: A.Dymel.
Opracowanie i pozostałe foto: K.Niczyporuk


piątek, 18 października 2013

Pamięć o poległych.Na placu koło Rynku w Janowie Podlaskim.

Pomnik w Kobylanach k/ Terespola


Pomnik w Białej Podlaskiej.Grób Nieznanego Żołnierza w Terespolu przy Alei Marzeń. 


Na cmentarzu w Michalkowie k/ Terespola.


We wsi Kuzawka k/ Terespola.


 Cmentarz w Neplach. Przy Kościele Dominikanów w Janowie Podlaskim.


  Cmentarz w Kobylanach k/Terespola.
.
Cmentarz wojenny we wsi Dobrynka- gmina Piszczac . Na jedynym zachowanym krzyżu drewnianym tabliczka z takim napisem.


"Hier schlafen im Tode vereint 83 deutsche u. russische  Krieger und schauen von der Höhe des Schlachtfeldes herab auf die Stätte an der sie in den heissen Angriff Kämpfen 1915 ihre Soldatentreue mit dem Tode besiegelt haben.  Kameradenhände schufen ihnen diese gemeinsame letzte Rühestätte".
 

“W tym miejscu śpi osiemdziesięciu trzech, zjednoczonych w śmierci, niemieckich oraz rosyjskich żołnierzy i spoglądają oni z pola bitwy na miejsce, w którym podczas zażartych bitew w 1915r. przypieczętowali swą żołnierską wierność śmiercią. Ręce ich towarzyszy stworzyły im to wspólne i ostatnie miejsce spoczynku.”
Tłumaczenie G.Szydłowski .

Cmentarz w Zaczopkach-gmina Rokitno


 Brześć-Białoruś. Cmentarz  żołnierzy polskich Garnizonu Brzeskiego 1921-39 i obrońców Twierdzy poległych we wrześniu 1939 roku.

Terespol- cmentarz prawosławny. Pomnik Poświęcony Żołnierzom Polskim którzy 16 września 1939 r wycofywali się z Twierdzy Brzeskiej. 

Terespol-cmentarz katolicki. Grób dowódcy jednostki wycofującej się z Twierdzy Brzeskiej. Terespol - przy torach kolejowych biegnących w kierunku zachodnim . Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Radzieckiej wywożonych do obozów jenieckich zimą 1941 roku.
http://prochowniaterespol1.blogspot.com/2014/05/wdzieczni-za-ocalenie.html


 Terespol-w centrum miasta.Pomnik Żołnierzy Armii Radzieckiej którzy polegli walcząc z faszyzmem.Radzieccy jeńcy wojenni-z 1941 r,zmordowani przez hitlerowców w okolicach Białej Podlaskiej.
Foto;15.03. 2017 r.
Rok 2019-o renowacji pomników jeńców radzieckich-https://lublin.onet.pl/biala-podlaska-gmina-odnowi-pomniki-czerwonoarmistow/vk46jd4
Pomnik - na cmentarzu ,żołnierzy Armii Czerwonej w miejscowości Pratulin-gmina Rokitno-powiat Biała Podlaska.
Napis na pomniku w języku rosyjskim i polskim-
"Tu spoczywa 154 żołnierzy Armii Czerwonej poległych  Za Waszą i Naszą Wolność.Sława Bohaterom.Lipiec 1944 r".
Foto;8 listopada 2017 r.


Tekst i foto: K.Niczyporuk