sobota, 13 grudnia 2014

Za - i przed nami.

POSUMOWANIE.
Mija już czwarty rok odkąd KOŁO Miłośników Historii i Fortyfikacji sprawuje społeczną opiekę nad jedynym świeckim zabytkiem naszego miasta- PROCHOWNIĄ.
    Zbliża się koniec roku i możemy pokusić się o krótkie podsumowanie. Warto chyba spojrzeć wstecz żeby zobaczyć jaką drogę przeszliśmy. Zadać sobie parę pytań i poszukać na nie odpowiedzi. Jak w tym czasie zmieniło się otoczenie obiektu i sama PROCHOWNIA? Co już udało się zrobić? Co można uczynić jeszcze?
    Od samego początku mieliśmy wizję-koncepcję zmierzającą do przywrócenia obiektu do "życia". Niejednokrotnie wspominaliśmy, że atutami PROCHOWNI są jej walory historyczne, swoisty wygląd i wpisanie do rejestru zabytków. Rzeczywistość przed jaką stanęliśmy - w chwili objęcia jej opieką, wielokrotnie zweryfikowała nasze marzenia i plany. Nie na tyle jednak abyśmy odstąpili od realizacji wytyczonego celu.
   W okresie minionych czterech lat wykonaliśmy społecznie cały szereg prac, przedsięwzięć, podjęliśmy wiele działań o których już informowaliśmy. Ten dorobek znany jest mieszkańcom, władzom miasta i konserwatorowi zabytków- za pośrednictwem internetu, szerokim kręgom osób zainteresowanych. Prowadzimy bloga i stronę internetową, gdzie na bieżąco informujemy o prowadzonych pracach, wystawach stałych, okolicznościowych i rocznicowych z okazji Święta 3 Maja i Święta Niepodległości.
   Dziś napawa nas radością fakt, że lat tych nie zmarnowaliśmy. Jest nam na prawdę miło, gdy zabytek naszego miasta coraz liczniej odwiedzają mieszkańcy, turyści i goście z kraju i za granicy. Wielu z nich dostrzega korzystne zmiany w otoczeniu i w środku PROCHOWNI. Doceniają to co już zrobiliśmy. Swoją aprobatę a nawet podziw wyrażają w rozmowach i dają temu wyraz wpisując się do Księgi Gości. Często stwierdzają, że są pod wrażeniem tak zadbanego obiektu i licznie zgromadzonych tu eksponatów. To nas mobilizuje i zachęca do dalszych działań. Jesteśmy przekonani, że razem-we współpracy, w zgodnym działaniu, możemy jeszcze wiele uczynić aby obiekt uatrakcyjnić.
   Wyrażamy wdzięczność za pomoc i wsparcie Burmistrzowi Miasta, konserwatorowi zabytków, Radzie Miasta, Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Miejskiej w Terespolu, darczyńcom, sponsorom, organizacjom społecznym i instytucjom, mieszkańcom, gościom i turystom. To dzięki WAM zabytek naszego miasta tętni życiem. Mamy nadzieję, że nowo wybrane władze i Rada Miasta udzielą pomocy i wsparcia na utrzymanie obiektu. Sądzimy, że dzięki tym nakładom i pracy społecznej członków KOŁA piękniejący zabytek będzie jednym z obiektów promujących nasze miasto.

   Z okazji nadchodzących ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU życzymy WSZYSTKIM- a szczególnie TYM którzy widzą, że PROCHOWNIA ma przed sobą przyszłość-ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI I WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM 2015 ROKU.
                                                    MERRY  CHRISTMAS.Tekst i   foto: K.Niczyporuk