piątek, 11 stycznia 2013

Ta stara dobra cegła.

Drewno , kamień i cegła należą do najstarszych materiałów budowlanych ludzkiej cywilizacji .
Drewno jest materiałem nietrwałym i łatwopalnym,kamień trudnym do obróbki i transportu.Cegła ma tę przewagę nad nimi, że jest niepalna,długowieczna,łatwa w produkcji,  transporcie i budowie.Odzyskana z rozbiórki po oczyszczeniu możliwa do dalszego wykorzystania.
Historia wyrobu cegły sięga od egipskich piramid do starożytnych cywilizacji Mezopotamii,Indusu i Chin.
Początkowo cegły formowano z mułu i wypalano na słońcu.Później wyrabiano je z gliny i wypalano w piecach.Wielki rozwój produkcji i niebywały kunszt ceglanego budownictwa osiągnęła cywilizacja rzymska W następnych stuleciach cegła pozostawała w dalszym ciągu jednym z najważniejszych i najczęściej stosowanych materiałów budowlanych .A budowle tamtych okresów kolejne pokolenia podziwiają do dziś. Majestatyczną ceglaną Katedrę Mariacką w Gdańsku czy ogromny Zamek  w Malborku.


Na olbrzymią skalę cegłę wykorzystywano w budownictwie fortyfikacyjnym.Była ona podstawowym budulcem-murów obronnych, warowni,zamków, twierdz ,fortów,prochowni i innych budowli militarnych Na budowę Twierdzy Josefov-Czechy zbudowanej w latach 1780-1787 zużyto około pół miliarda cegieł.Od czasów starożytnych do naszych dni w cegle wytłaczano- rok produkcji , napisy i stemple, najczęściej wytwórców i właścicieli .Układ cegieł w murze-ścianie to -wątek. W fortyfikacji często spotykane watki to-forteczny  i holenderski.

Po zachodniej stronie Bugu z cegły zbudowano Fort VI Terespol ,Fort VII Łobaczew oraz prochownię koło obecnego drogowego przejścia granicznego z Białorusią.Nastąpiło to po 1881 roku.W kilka lat później wynaleziono bomby burzące .Cegła w tych warunkach stała się tworzywem zbyt słabym . Zaczęto poszukiwać nowego twardszego materiału .Okazał się nim beton.Pierwszy fort betonowy na ziemiach polskich Rosjanie wybudowali w 1890 roku w Osowcu Projektantem fortu był kapitan inżynier  Nestor Alojzewicz Bujnicki (1863-1914). Tuż przed I wojną- już jako generał, niejednokrotnie bywał w Twierdzy Brześć Litewski  gdzie  nadzorował  prace fortecznego  zespołu inżynierów.Wówczas to w Terespolu  przy obecnej  ulicy Topolowej wybudowano Prochownię żelbetową .Cegły użyto w niewielkim zakresie , jedynie do budowy wewnętrznych ścian i korytarzy.

КБЛ-Twierdza Brześć Litewski (Krepost Brest Litowsk)
 Cegły z budowy Twierdzy Brześć Litewski 1830-1842 i rozbudowy twierdzy trwającej do 1915r.
 Fragment muru koszar Twierdzy Brześć Litewski ( 1830-1842)
Fragment muru Twierdzy Brześć L.-Brama Terespolska.
Fragment muru Twierdzy Brześć L.-Brama Chełmska.

Pierwotny mur ceglany Fortu VII Łobaczew i betonowe przykrycie po modernizacji.
 Fort VII Łobaczew-fragment muru .
Fort VII Łobaczew-fragment muru.
Fragment muru ceglanego w Forcie VII Łobaczew

Wewnętrzna ceglana  ściana w Prochowni Terespol.   
Fragment ceglanej ściany w górnej galerii wentylacyjnej w Prochowni Terespol.
Cegły w futrynie okiennej z sali do dolnej galerii wentylacyjnej .БЛК-Brześć Litewski Twierdza 1911(r) Prochownia Terespol.
Cegły z Prochowni Terespol .
Cegły wykorzystywane w Prochowni -po II wojnie światowej.PGR-Państwowe Gospodarstwo Rolne Cicibór (nazwa miejscowości)
Inne cegły znalezione przy fortach.
 W czerwcu 2016 roku, na Forcie VII w Łobaczewie odkryłem cegłę w murze z takimi inicjałami.
Kilka lat temu pokazano mi taki  ciekawy żeton.Napis-skrócony ,a w rozwinięciu może tak -Brześć-Litewski.Mastierowaja-Inżyniernaja-Komanda-49.?
Dołączam do tego postu-12.10.2018r.
BLK (Brześć Litewski-Krepost)- 1889.


W Brześciu-Białoruś, 18.06.2016r-otwarto ciekawą wystawę -Historia cegły-
http://virtualbrest.by/news40601.php

Tekst i foto;K.Niczyporuk.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza